Poradnie

Przychodnia Bolesławieckie Centrum Zdrowia - Lubań, ul. Rynek-Sukiennice 20 - Prywatna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Poradnie

Lubań, ul. Rynek-Sukiennice 20

Chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej oferuje szeroki zakres diagnostyki i lecznenia chórób tętnic i żył obwodowych.


Poradnia chirurgii naczyniowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób takich jak:

 • żylaki, w tym żylaki kończyn dolnych
 • zapalenia naczyń
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • miażdżyca tętnic obowdowych, w tym miażdzyca tętnic kończyn dolnych oraz tętnic dogłowowych
 • tętniaki
Oferujemy w zakresie nszych usług diagnostykę obrazową (USG doppler naczyń wszystich regionów ciała) oraz małoinwazyjne leczenie schorzeń naczyń.

 

Poradnia Chirurgiczna

Konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej i zabiegi ambulatoryjne.


Poradnia posiada własną salę zabiegową.

Ma pełny dostęp do:

 • badań rtg (zdjęcia rtg są wykonywane w dniu porady),
 • badań analitycznych,
 • badań mikrobiologicznych,
 • badań USG,
 • badań endoskopowych.

Ściśle współpracuje z innymi poradniami specjalistycznymi.

W Poradni Chirurgicznej:

 • udzielane są porady i konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej,
 • wykonywane są zabiegi ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym,
 • zakładanie i usuwanie opatrunków gipsowych,
 • zaopatrywanie ran (szycie),
 • kompleksowa diagnostyka chorób naczyniowych (żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn) z diagnostyką USG doppler duplex;
 • usuwanie zmian skórnych
 • chirurgia płytki paznokciowej (wzrastające paznokcie)
 • zmiany opatrunków

Poradnia Dermatologiczna

Diagnostyka i leczenie chorób skóry, włosów i paznokci oraz chorób przenoszonych drogą płciową.


Poradnia dermatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

 

Obejmuje swoim leczeniem różnorodne zmiany i grupy chorób:

 • zakażenia bakteryjne (trądzik, czyrak, róża, liszajec zakaźny),
 • wirusowe (opryszczka, brodawki, kłykciny kończyste, półpasiec, ospa wietrzna),
 • pasożytnicze (wszawica, świerzb),
 • grzybicze,
 • choroby alergiczne skóry (atopowe zapalenie skóry, pokrzywka),
 • choroby gruczołów potowych i łojowych (łupież, trądzik),
 • fotodermatozy,
 • znamiona i nowotwory skóry (czerniak, włókniak)
 • choroby przenoszonych drogą płciową,
 • leczenie chorób ogólnoustrojowych które ujawniają sie na skórze (twardzina, toczeń rumieniowaty)

 

Niezwykle istotna jest odpowiednia i szybka diagnoza zmian skórnych, gdyż często schorzenie jest zakaźne dla otoczenia.

Oprócz konsultacji możliwe jest także wykonanie drobnych zabiegów dermatologicznych, takich jak krioterapia, czyli miejscowe przyłożenie przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo. Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie. Doprowadza to do zamarzania zawartości komórek, pękania błon biologicznych i w konsekwencji zniszczenia tkanki. Krioterapia miejscowa stosowana jest przede wszystkim w leczeniu zmian skórnych, np. brodawek.

 

Poradnia Logopedyczna

Diagnostyka i terapia wrodzonych i nabytych zaburzeń mowy.


Poradnia logopedyczna specjalizuje się w opiece nad dziećmi, młodzieżą  i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, głosu, trudnościami w nauce pisania i czytania. W naszej poradni wykorzystujemy złożone  formy pracy. Rodzaj terapii dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia dla młodszych dzieci prowadzimy w formie zabawowej, dla dzieci starszych  i osób dorosłych w formie zadaniowej.

 

Logopedia obejmuje diagnozę i terapię osób z wadami wymowy i zaburzeniami rozwoju takimi jak:
 • z wadami wymowy (sygmatyzm, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm itd.)
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z autyzmem
 • z rozszczepem wargi i podniebienia
 • dzieci z porażeniem mózgowym
 • dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną
 • wczesną interwencję terapeutyczną
 • dzieci z niepłynnością mowy

Poradnia Gastroenterologiczna

Diagnostyka i leczenie chorób układu pokarmowego. Badania endoskopowe.


Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego:

 • przełyku
 • żołądka
 • jelita cienkiego
 • jelita grubego
 • wątroby
 • trzustki

W Pracowni Endoskopii możliwe jest wykonanie gastroskopii i kolonoskopii.

Gastroskopia: badanie obrazowe przełyku, żołądka i dwunastnicy. Badanie jest wskazane u osób, u których w wyniku przeprowadzonego wywiadu i badania fizykalnego, ew. badań dodatkowych, podejrzewa się schorzenie w obrębie przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Gastroskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną górnej części przewodu pokarmowego. Daje możliwość pobrania wycinków ze stwierdzonych zmian celem ich oceny mikroskopowej oraz występowania w żołądku bakterii Helicobacter pylori związanej z wieloma schorzeniami przewodu pokarmowego np. wrzodami żołądka i dwunastnicy. W trakcie badania istnieje też możliwość ewentualnego usunięcia drobnych polipów, w razie wykrycia tego typu zmian.

Kolonoskopia: badanie obrazowe dolnej części układy pokarmowego. Wskazane u osób, u których w wyniku przeprowadzonych badań oraz wywiadu rodzinnego podejrzewa się schorzenie w obrębie jelita grubego. Kolonoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną w tej części przewodu pokarmowego. Daje możliwości pobrania wycinków ze stwierdzonych zmian celem ich oceny mikroskopowej, a także  wykonania ewentualnego zabiegu terapeutycznego  np.: usunięcia stwierdzonych w jelicie polipów.

Umożliwiamy wykonanie badań endoskopowych w znieczuleniu ogólnym.  Szczegółowe informacje u lekarza specjalisty.

Poradnia Onkologiczna

Profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie chorób nowotworowych.


Poradnia onkologiczna zajmujemy się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób nowotworowych. Sprawujemy także kontrolę pacjentów po operacjach lub w trakcie terapii, a także prowadzimy badania profilaktyczne, mające na celu jak najwcześniejsze wykrycie schorzenia.

 

 

 

W poradni mamy możliwość wykonania badań:

 • USG z opcją Dopplera,
 • EKG,
 • pomiar RR,
 • badań laboratoryjnych,
 • innych badań  (RTG, badań endoskopowych).

Określamy też wskazania do wykonania specjalnych badań labolatoryjnych tzw. markerów nowotworowych oraz wskazania do wykonania szczegółowych badań obrazowych, jak MRI, TK, mammografia.

 

W poradni onkologicznej:

 • prowadzona jest diagnostyka dla poszczególnych chorób nowotworowych w celu określenia stopnia zaawansowania schorzenia,
 • udzielane są porady i konsultacje z zakresu wykrywania i rozpoznania chorób nowotworowych,
 • dokonuje się wyboru właściwego leczenia w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby,
 • wybór metody leczenia odbywa się w oparciu o wytyczne rekomendowane przez towarzystwa naukowe i aktualną wiedzę medyczną,
 • określa się sposób realizacji i miejsce leczenia oraz termin leczenia,
 • prowadzone są obserwacje chorych, którzy aktualnie otrzymują leczenie w celu jak najszybszego wykrycia i leczenia powikłań ,
 • prowadzone są obserwacje chorych po zakończonym leczeniu specjalistycznym, w celu jak najwcześniejszego wykrycia nawrotu, wczesnych i odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego,
 • prowadzone jest leczenie uzupełniające
 • prowadzona jest edukacja zdrowotna i badania profilaktyczne,

Poradnia Otolaryngologiczna

Diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa, zatok obocznych nosa, gardła i krtani.

Poradnia otolaryngologiczna prowadzi profilaktykę, diagnostykę i leczenie pacjentów w każdym wieku z poniższymi schorzeniami:

 • chorób ucha zewnętrznego
 • chorób ucha środkowego i wewnętrznego
 • zaburzenia mowy, głosu i słuchu głuchoty
 • ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych
 • zaburzeń węchu i słuchu
 • przewlekłych zapaleń błony śluzowej nosa i gardła
 • przewlekłych zapaleń zatok przynosowych
 • przewlekłych chorób migdałków
 • zapalenia strun głosowych
 • przewlekłego zapalenia krtani i ucha

Specjalista otolaryngolog udziela porad lekarskich, a także prowadzi kwalifikacje do leczenia operacyjnego.

W trybie ambulatoryjnym w poradni wykonuje się szczegółową diagnostykę videolaryngoskopem oraz zabiegi laryngologiczne przy użyciu lasera frakcyjnego, aparatu do kriochirurgii i elektrokoagulacji.

 

Poradnia Proktologiczna

Diagnostyka i leczenie schorzeń jelita grubego, odbytnicy i chorób odbytu.


W poradni proktologicznej konsultacje lekarskie i zabiegi dotyczą jelita grubego, odbytnicy i chorób odbytu. Objawy tych chorób są często bardzo uciążliwe i długotrwałe, mają charakter nawracający. Krwawienia,  zmiany ropne sączące w okolicy odbytu, bóle odbytnicy, a także nietrzymanie stolca i gazów związane z wiekiem, po urazach oraz po porodach.

W poradni kwalifikujemy pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych, wykonujemy zabiegi endoskopowe zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne, prowadzimy opiekę pooperacyjną.

 

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie schorzeń jelita grubego, odbytnicy i odbytu, w tym:

 • nowotworów odbytu i odbytnicy;
 • żylaków odbytu i odbytnicy;
 • szczelin odbytu;
 • ropni;
 • krwawień i śwądu;
 • krwiaków okołoodbytniczych;
 • przetok okołoodobytniczych;

Poradnia Radiologiczna

Diagnostyka za pomocą obrazowania.


W naszej poradni radiologicznej zajmujemy się obrazowaniem całego ciała za pomocą promieni rentgenowskich (RTG) oraz ultradźwięków (USG). Lekarze radiolodzy współpracują ściśle z wieloma innymi specjalizacjami, takimi jak medycyna rodzinna, pulmonologia, chirurgia, onkologia czy ortopedia. Diagnostyka za pomocą obrazowania jest główną metodą określającą leczenie w dzisiejszych czasach.

Wykonujemy m.in.:

 •  USG tarczycy,
 •  USG piersi,
 •  USG jamy brzusznej,
 •  USG jąder,
 •  USG gruczołu krokowego,
 •  USG układu moczowego,
 •  USG ślinianek,
 •  USG węzłów chłonnych;

Poradnia Ortopedyczna

Przywracanie czynności narządu ruchu, korygowanie wad postawy.


Poradnia Ortopedyczna zajmuje się schorzeniami i urazami kości, stawów i mięśni. W tym m.in. zapobieganiem i korygowaniem wad postawy, leczeniem wad rozwojowych narządu ruchu, poprawianiem i przywracaniem czynności narządu ruchu. Poradnia dysponuje aparatem RTG i USG.

Poradnia Urologiczna

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego.


Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowego, gruczołu krokowego.

Poradnia urologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego, m.in.

 • kamicy układu moczowego
 • zmiany rozrostowe gruczołu krokowego
 • nowotworów nerek, pęcherza moczowego i jąder
 • zakażenia układu moczowo-płciowego
 • nietrzymanie moczu o różnej etiologii
 • zaburzenia erekcji

Poradni dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym w zakresie:

 • diagnostyki obrazowej układu moczowego i jąder (RTG, USG)
 • diagnostyki endoskopowej
 • badań labolatoryjnych

Poradnia Pulmonologiczna

Zapobieganie, diagnoza oraz leczenie chorób układu oddechowego.


Pulmonologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego.

Diagnostyka realizowana w poradni obejmuje badania spirometryczne, próby rozkurczowe, próby wysiłkowe, testy uczuleniowe, pulsoksymetrię, RTG i USG klatki piersiowej, gazometrię, badania labolatoryjne i bakteriologiczne i inne konieczne do prawidłowego leczenia.

Leczymy:

 • stany zapalne układu oddechowego,
 • choroby śródmiąższowe płuc,
 • zaostrzenia astmy oskrzelowej i POCHP,
 • oceniamy zaawansowanie chorób nowotworowych układu oddechowego i przygotowujemy do dalszego leczenia,
 • kwalifikujemy pacjentów do leczenia szpitalnego.
© 2021 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : Rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w RODO.