Diagnostyka

Przychodnia Lekarz Domowy - Podstawowa Opieka Zdrowotna

DIAGNOSTYKA

Przychodnia Lekarz Domowy

I PUNKT POBRAŃ – BOLESŁAWIEC, DOLNE MŁYNY 21A,  -1 (piwnica)
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30-10.30.

Badania laboratoryjne Przychodnia  POZ w ramach NFZ

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wystawia skierowanie pacjentowi  do laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy.

Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

 

Lekarz POZ może wystawić zlecenie na badania m.in.:

 • żelazo– całkowita zdolność wiązania - TIBC,
 • PSA,
 • FT3,
 • FT4,

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.

 

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.


Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

 

II  PRACOWNIA RTG W RAMACH NFZ

Przychodnia Lekarz Domowy
ul. Dolne Młyny 21A; 59-700 Bolesławiec
Czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-18.00 oraz w piątki w godzinach 8.00-15.00
poziom - 1 (piwnica)

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki i zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 •  

III  PRACOWNIA USG W RAMACH NFZ

Bolesławieckie Centrum Zdrowia
ul. Zgorzelecka 12; 59-700 Bolesławiec
Kontakt telefoniczny: +4875 751 01 23; 606 543 338

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

 

IV  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

V  Spirometria- badanie wydoloności oddechowej płuc
 

Wykaz placówek realizujących bezpłatne świadczenia pacjentom ze skierowaniem wystawionym przez lekarza  POZ  w Przychodni Lekarz Domowy

 

 • Laboratorium FRYDA - miejsce pobierania materiałów

 Punkty pobrań w Przychodni Lekarz Domowy:

-  Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 21a

- Trzebień,  ul. Leśna 8

-  Kraśnik Dolny 47A:

 

 •  Zakład Opieki Zdrowotnej  w Bolesławcu,

Bolesławiec, ul. Jeleniogórska, Laboratorium - badania CITO po godz. 10.30

Tel. 75 738 02 67

 

 • VOXEL diagnostyka obrazowa- pracownia USG, TK

 Bolesławiec, Aleja Tysiąclecia 30

Tel. 75 738 00 19

 

 • Transport Sanitarny Łukasz Skorupski SKOMED

Tel . 727 535 225

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ.

Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.

 

 

 

© 2023 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : Rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w RODO.