Nasz Personel

Przychodnia Lekarz Domowy - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Jarosław Serafin

Specjalista chorób płuc
Specjalista chorób wewnętrznych
Absolwent A.M. Wrocław w 1990r.
Internista-Pulmonolog posiadajacy certyfikaty i umiejętności w zakresie bronchoskopii, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i domowej terapii tlenem oraz diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego. Ponadto umiejętność epidemiologiczna w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz orzeczniczo-konsultacyjna dla potrzeb ZUS i medycyny pracy.
Aktywny wykładowca prowadzacy szkolenia pulmonologiczne dla pielęgniarek i lekarzy POZ.
 
Zaangażowany w tzw. akcje spirometryczne służace wczesnemu wykrywaniu zaburzeń czynnościowych u palaczy tytoniu.
Członek towarzystw lekarskich - Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.
Przebieg pracy zawodowej:
10 lat O/Wewnętrzny WSS w Legnicy,
10 lat O/Pulmonologiczny ( DCChP we Wrocławiu / WSS w Legnicy ), O/Geriatrii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie - 4 lata. 
15 stażu w Por.Pulmonologicznej,
2 lata stażu w Por.Alergologicznej.

Joanna Pieszko

Logopeda
Jestem nauczycielem dyplomowanym i  logopedą. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie  na Uniwersytecie Wrocławskim  oraz podyplomowe studia w zakresie logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ponad 18 lat pracowałam jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Od 2008 roku pracuję w Poradni Logopedycznej przychodni „Lekarz Domowy” w Bolesławcu w ramach kontraktu z NFZ. Praca logopedy to moja pasja, a każdy sukces moich pacjentów daje mi ogromną radość i satysfakcję. Dbam o dobry kontakt z pacjentem i jego najbliższymi, starannie dobieram metody pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb zarówno dzieci, młodzieży  jak i dorosłych.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

- Kurs „Istota i terapia jąkania”
- Szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”
- Szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie”
- Szkolenie „Efektywne metody terapii rotacyzmu”
- Szkolenie „Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie,
połykanie, przyjmowanie  pokarmu) w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej”
- Kurs doskonalący w zakresie terapii pedagogicznej
- Kurs merytoryczno- metodyczny pierwszej pomocy

Agata Ges

Logopeda

Monika Demczar

Neurologopeda
Ukończyłam fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się z otoczeniem skłonił mnie do poszerzania wiedzy z zakresu logopedii.

Dlatego ukończyłam studia podyplomowe z logopedii, a następnie neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kursy i szkolenia:
kurs Integracyjnego Masażu Bodywork,
kurs z zakresu gimnastyki leczniczej przy zaburzeniach nerwowo-mięśniowych metodą R.Brunkow,
kurs doskonalący pt. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne szkolenie formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
Terapia Taktylna Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr Svietłany Mazgutowej kurs języka migowego
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

Obecnie pracuję na oddziale rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

Rejestracja telefoniczna: 75 751 01 24 / 606 543 338
© 2021 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : Rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w RODO.