W 1999r ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu.
W latach 2003-2009 odbył studia specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
Od 2010 roku pracuje w Oddziale Neurochirurgii Specjalistycznego Centrum Medycznego SA w Polanicy-Zdroju.
W 2013r ukończył także dwuletnie studia podyplomowe z medycyny bólu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

...czytaj dalej

Szerokie zainteresowania w dziedzinie neurochirurgii obejmują głównie:

– leczenie operacyjne nowotworów mózgu i kanału kręgowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania najnowszych technik obrazowania śródoperacyjnego z wykorzystaniem neuronawigacji i zaawansowanego monitorowania neurofizjologicznego z wybudzeniem śródoperacyjnym (awake craniotomy);

– operacje w zespole wielodyscyplinarnym (we współpracy z chirurgami plastycznymi i szczękowo-twarzowymi) nowotworów i zmian pourazowych w obrębie powłok i kości czaszki i twarzoczaszki;

chirurgię kręgosłupa obejmującą wszystkie jego odcinki, z instrumentacją i bez, zarówno w chorobie zwyrodnieniowej, urazach, jak i chorobach nowotworowych czy zapalnych;

chirurgię nerwów obwodowych, w tym zespołów cieśni (nadgarstka, rowka nerwu łokciowego, stępu i innych);

inwazyjne leczenie bólu kręgosłupa (celowane blokady pod kontrolą rtg – nadtwardówkowe, przedkrzyżowe, blokady stawów międzykręgowych, stawów krzyżowo-biodrowych i inne)

– intensywną opiekę w chirurgicznych chorobach ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa.

 

W swoim życiu zawodowym odbył wiele szkoleń w ośrodkach krajowych i zagranicznych (m.in. Instytut Onkologii, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kliniki oraz Szpitale Uniwersyteckie w Stuttgarcie, Hajfie, Hadze, Alicante, Rydze).

Jest współautorem kilku opublikowanych prac naukowych i doniesień zjazdowych.

Cennik Usług

– wizyta lekarska                                                    – 150zł

Umów wizytę u tego specjalisty

Rejestracja telefoniczna: 75 640 41 00 / 75 640 41 01 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 21a