Pochodzę z Białorusi. Ukończyłam Akademię Medyczną w Grodnie w 1992 roku. Pracowałam przez osiem lat w Mińsku, gdzie zrobiłam specjalizacje z Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym. W 2000 roku repatriacja do Polski. Nostryfikowałam dyplom, odbyłam staż podyplomowy i zdałam Egzamin  Państwowy otrzymując prawo wykonywania zawodu.

...czytaj dalej

Pracowałam do 2009 roku na oddziale Wewnętrznym w Złotoryji, ponownie zrobiłam specjalizację z Chorób Wewnętrznych i zdałam egzamin otrzymując tytuł specjalisty. Od czasów studiów interesowałam się diagnostyką chorób krwi, biologią molekularną i genetyką. W 2010 roku otworzyłam specjalizację z Hematologii w Klinice Hematologii we Wrocławiu i rozpoczęłam pracę na oddziale Hematologicznym w Legnicy. W 2013 ukończyłam program szkolenia specjalizacyjnego i po zdaniu egzaminów otrzymałam tytuł specjalisty w hematologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Aktywnie uczestniczę we wszystkich ważnych zjazdach i konferencjach jak w kraju, tak i za granicą, w tym w USA. Dbam o poziom własnej wiedzy i zgodność własnego postępowania ze standardami diagnostyki i leczenia we współczesnej hematologii. Szczególnie interesuje mi problem niedokrwistości, a także diagnostyka nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi. W wolnym czasie uprawiam sport i uczę języki obce. Interesuje się malarstwem i psychologią.

Cennik Usług

Konsultacja – 130zł

Umów wizytę u tego specjalisty

Rejestracja telefoniczna: 75 640 41 00 / 75 640 41 01 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 21a