Miejsca świadczenia usług:

BOLESŁAWIECKIE CENTRUM ZDROWIA
– ul. Zgorzelecka 12, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 75 10 123, 75 75 10 124, 888267291

Prosimy o kontakt z Rejestracją

 

Godziny rejestracji Pacjentów:
– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 10.30

 

Medycyna Pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.  o służbie Medycyny Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną – przede wszystkim poprzez badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz ocenę warunków pracy na danym stanowisku.

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania kierowców oraz kandydatów na kierowców, badania wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych.

W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania EKG, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania radiologiczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Proponujemy kompleksową obsługę zakładów pracy i osób indywidualnych.

 

Zapewniamy fachową obsługę, krótkie terminy wizyt, konkurencyjne ceny.

W zakresie medycyny pracy oferujemy:

 

 • badania wstępne – podlegają im pracownicy nowo zatrudniani lub przenoszeni na inne stanowiska pracy,
 • badania okresowe – podlegają im pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,
 • badania kontrolne – podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne – podlegają im osoby , które wykonują lub wykonywać będą pracę z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii- podlegają im osoby, które zatrudnione są na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu a także osoby przed przystąpieniem do egzaminu prawa jazdy,
 • konsultacje specjalistyczne – zlecone przez lekarza medycyny pracy, uzależnione są od stanowiska pracy,
 • badania diagnostyczne – zlecone przez lekarza medycyny pracy, zależne są od stanowiska pracy,
 • udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 237 12) i dotyczy pracodawców zatrudniających więcej niż 250 pracowników,
 • nadzór nad warunkami pracy – wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy,
 • badania uczniów wszystkich typów szkół i kandydatów na studia- badanie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia, które honorowane jest przez szkoły i uczelnie każdego szczebla.

Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnego, dostosowanego wyłącznie do państwa oczekiwań programu, gwarantując terminowość i rzetelność przeprowadzonych badań które mają na celu skuteczną ochronę zdrowia pracowników.

Oferujemy pomoc w wywiązywaniu się pracodawcy z nałożonego przepisami prawa obowiązku.

Pracodawca korzystając z usług Poradni  zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne

i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

Na badanie do lekarza o specjalności z medycyny pracy Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem z zakładu pracy z wyszczególnionymi zagrożeniami występującymi w  miejscu pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

Medycyna Pracy

ORGANIZACJA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

 1. Pacjent zgłasza się od poniedziałku do piątku na badania rano  między 30 – 10.30.

Są to najlepsze godziny dla wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

 1. Pobranie krwi odbywa się na czczo (uwaga: ranną dawkę leków należy zażyć popijając niewielką ilością wody), rano, po wypoczynku nocnym. W dniu poprzedzającym badanie należy zachować dotychczasową dietę, nie pić nadmiernej ilości płynów, unikać intensywnych wysiłków fizycznych.
 2. Warunkiem koniecznym do przystąpienia badań jest posiadanie  dowodu tożsamości oraz właściwego skierowania na badania.
 3. Przed badaniem należy się upewnić czy pracodawca ma podpisaną umowę na badania profilaktyczne z Bolesławieckim Centrum Zdrowia – lek. med. Piotr Fabijański.
 4. Jeśli nie, należy przekazać  taką informację swojemu pracodawcy  przed przystąpieniem do badań- umowa pracodawcy powinna być podpisana przed badaniami profilaktycznymi- tel. kontaktowy do przychodni : 75 75 10 123, 75 75 10 124, 606543338
 5. Przychodząc do Bolesławieckiego Centrum Zdrowia- Poradnia Medycyny Pracy ul. Zgorzelecka 12; 59-700 Bolesławiec– każdy pacjent ma zgłosić się w pierwszej kolejności do rejestracji- stanowisko-Medycyna Pracy, w której zostawia skierowanie, okazuje się dowodem tożsamości, otrzymuje informacyjną kartę, na której otrzymuje wskazówki do jakiego lekarza ma się zgłosić.  W dalszej kolejności po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego na temat stanu zdrowia i historii zatrudnienia pacjent kierowany jest na dalsze konsultacje specjalistyczne i diagnostyczne, które są zaznaczane na karcie informacyjnej.
 6. Po zakończeniu badań pacjent zostawia kartę informacyjną w rejestracji. Karta ta ułatwia szybkie zebranie wyników pracownikom Bolesławieckiego Centrum Zdrowia- Poradnia Medycyny Pracy i stanowi źródło informacji dla lekarza medycyny pracy, czy wszystkie zlecone badania konieczne do wydania orzeczenia lekarskiego zostały wykonane.
 7. W poniedziałek, środę i piątek od godziny 14.30-17.00 pracownik zakańcza badania profilaktyczne wizytą w gabinecie lekarza medycyny pracy:

Prosimy o kontakt z Rejestracją

 

 

Przed wizytą w Poradni Medycyny Pracy zachęcamy do wydrukowania i wypełnienia poniższej ankiety: usprawni to przebieg Państwa wizyty.

ANKIETA OBOWIĄZKOWA