DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest:

W RAMACH BOLESŁAWIECKIEGO CENTRUM ZDROWIA:


TOP MEDICAL SP. Z O.O.

ul. Dolne Młyny 21 a

59-700 Bolesławiec

NIP 6121865558

W RAMACH PRZYCHODNI LEKARZ DOMOWY;

PRZYCHODNIA LEKARZ DOMOWY PIESZKO SPÓŁKA JAWNA

59-700 KRAŚNIK DOLNY 47A

NIP 6121680818

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych:


2.1 Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


2.2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.