• 07 GRU 15

  Poradnia Pulmonologiczna

  Pulmonologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego.

  Diagnostyka realizowana w poradni obejmuje badania spirometryczne, próby rozkurczowe, próby wysiłkowe, testy uczuleniowe, pulsoksymetrię, RTG i USG klatki piersiowej, gazometrię, badania labolatoryjne i bakteriologiczne i inne konieczne do prawidłowego leczenia.

  Leczymy:

  • stany zapalne układu oddechowego,
  • choroby śródmiąższowe płuc,
  • zaostrzenia astmy oskrzelowej i POCHP,
  • oceniamy zaawansowanie chorób nowotworowych układu oddechowego i przygotowujemy do dalszego leczenia,
  • kwalifikujemy pacjentów do leczenia szpitalnego.

  W tej poradni przyjmuje:

Inne poradnie