Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego, jak i zaburzeń zachowania.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w leczeniu takich chorób jak:

 • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychiczne związane z podeszłym wiekiem

 

Stosujemy farmakoterapię i psychoterapię dostosowaną indywidualnie do typu zaburzeń.

W toku postępowania leczniczego podstawowym działaniem jest właściwie przeprowadzona diagnoza. Jest ona podstawą dla właściwego doboru metod i formy dalszej pracy, jak również niezwykle ważnym elementem procesu leczenia i rehabilitacji umożliwiającym monitorowanie postępów terapii.

 

Usługi towarzyszące.

Lekarze psychiatrzy oprócz działalności medycznej wykonują także:

 • Badanie i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
 • Badanie i wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i przydatności do pracy
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
 • Poradnictwo dla rodzin pacjentów

W tej poradni przyjmuje: