• 07 GRU 15

  Poradnia Psychiatryczna

  Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego, jak i zaburzeń zachowania.

  Nasi specjaliści mają doświadczenie w leczeniu takich chorób jak:

  • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)
  • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw
  • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
  • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
  • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia osobowości
  • Zaburzenia psychiczne związane z podeszłym wiekiem

   

  Stosujemy farmakoterapię i psychoterapię dostosowaną indywidualnie do typu zaburzeń.

  W toku postępowania leczniczego podstawowym działaniem jest właściwie przeprowadzona diagnoza. Jest ona podstawą dla właściwego doboru metod i formy dalszej pracy, jak również niezwykle ważnym elementem procesu leczenia i rehabilitacji umożliwiającym monitorowanie postępów terapii.

   

  Usługi towarzyszące.

  Lekarze psychiatrzy oprócz działalności medycznej wykonują także:

  • Badanie i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
  • Badanie i wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i przydatności do pracy
  • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
  • Poradnictwo dla rodzin pacjentów

  W tej poradni przyjmuje:

Inne poradnie