• 08 GRU 15

  Poradnia Onkologiczna

  Poradnia onkologiczna zajmujemy się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób nowotworowych. Sprawujemy także kontrolę pacjentów po operacjach lub w trakcie terapii, a także prowadzimy badania profilaktyczne, mające na celu jak najwcześniejsze wykrycie schorzenia.

   

   

   

  W poradni mamy możliwość wykonania badań:

  • USG z opcją Dopplera,
  • EKG,
  • pomiar RR,
  • badań laboratoryjnych,
  • innych badań  (RTG, badań endoskopowych).

  Określamy też wskazania do wykonania specjalnych badań labolatoryjnych tzw. markerów nowotworowych oraz wskazania do wykonania szczegółowych badań obrazowych, jak MRI, TK, mammografia.

   

  W poradni onkologicznej:

  • prowadzona jest diagnostyka dla poszczególnych chorób nowotworowych w celu określenia stopnia zaawansowania schorzenia,
  • udzielane są porady i konsultacje z zakresu wykrywania i rozpoznania chorób nowotworowych,
  • dokonuje się wyboru właściwego leczenia w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby,
  • wybór metody leczenia odbywa się w oparciu o wytyczne rekomendowane przez towarzystwa naukowe i aktualną wiedzę medyczną,
  • określa się sposób realizacji i miejsce leczenia oraz termin leczenia,
  • prowadzone są obserwacje chorych, którzy aktualnie otrzymują leczenie w celu jak najszybszego wykrycia i leczenia powikłań ,
  • prowadzone są obserwacje chorych po zakończonym leczeniu specjalistycznym, w celu jak najwcześniejszego wykrycia nawrotu, wczesnych i odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego,
  • prowadzone jest leczenie uzupełniające
  • prowadzona jest edukacja zdrowotna i badania profilaktyczne,

  W tej poradni przyjmuje:

Inne poradnie