Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna zajmujemy się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób nowotworowych. Sprawujemy także kontrolę pacjentów po operacjach lub w trakcie terapii, a także prowadzimy badania profilaktyczne, mające na celu jak najwcześniejsze wykrycie schorzenia.

 

 

 

W poradni mamy możliwość wykonania badań:

 • USG z opcją Dopplera,
 • EKG,
 • pomiar RR,
 • badań laboratoryjnych,
 • innych badań  (RTG, badań endoskopowych).

Określamy też wskazania do wykonania specjalnych badań labolatoryjnych tzw. markerów nowotworowych oraz wskazania do wykonania szczegółowych badań obrazowych, jak MRI, TK, mammografia.

 

W poradni onkologicznej:

 • prowadzona jest diagnostyka dla poszczególnych chorób nowotworowych w celu określenia stopnia zaawansowania schorzenia,
 • udzielane są porady i konsultacje z zakresu wykrywania i rozpoznania chorób nowotworowych,
 • dokonuje się wyboru właściwego leczenia w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby,
 • wybór metody leczenia odbywa się w oparciu o wytyczne rekomendowane przez towarzystwa naukowe i aktualną wiedzę medyczną,
 • określa się sposób realizacji i miejsce leczenia oraz termin leczenia,
 • prowadzone są obserwacje chorych, którzy aktualnie otrzymują leczenie w celu jak najszybszego wykrycia i leczenia powikłań ,
 • prowadzone są obserwacje chorych po zakończonym leczeniu specjalistycznym, w celu jak najwcześniejszego wykrycia nawrotu, wczesnych i odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego,
 • prowadzone jest leczenie uzupełniające
 • prowadzona jest edukacja zdrowotna i badania profilaktyczne,

W tej poradni przyjmuje: