Poradnia Medycyny Pracy

Profil poradni

 

W zakresie poradni medycyny pracy oferujemy:

  • badania wstępne – podlegają im pracownicy nowo zatrudniani lub przenoszeni na inne stanowiska pracy,
  • badania okresowe – podlegają im pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,
  • badania kontrolne – podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni,
  • badania sanitarno-epidemiologiczne – podlegają im osoby , które wykonują lub wykonywać będą pracę z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii – podlegają im osoby, które zatrudnieni są na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu a także osoby przed przystąpieniem do egzaminu prawa jazdy,
  • konsultacje specjalistyczne – zlecone przez lekarza medycyny pracy, uzależnione są od stanowiska pracy,
  • badania diagnostyczne – zlecone przez lekarza medycyny pracy, zależne są od stanowiska pracy,
  • badania uczniów wszystkich typów szkół i kandydatów na studia – badanie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia, które honorowane jest przez szkoły i uczelnie każdego szczebla,