Poradnia Logopedyczna

Profil Poradni

 

Poradnia logopedyczna specjalizuje się w opiece nad dziećmi, młodzieżą  i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, głosu, trudnościami w nauce pisania i czytania. W naszej poradni wykorzystujemy złożone  formy pracy. Rodzaj terapii dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia dla młodszych dzieci prowadzimy w formie zabawowej, dla dzieci starszych  i osób dorosłych w formie zadaniowej.

 

Logopedia obejmuje diagnozę i terapię osób z wadami wymowy i zaburzeniami rozwoju takimi jak:
  • z wadami wymowy (sygmatyzm, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm itd.)
  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z autyzmem
  • z rozszczepem wargi i podniebienia
  • dzieci z porażeniem mózgowym
  • dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną
  • wczesną interwencję terapeutyczną
  • dzieci z niepłynnością mowy

W tej poradni przyjmuje