Poradnia Leczenia Bólu

Ból przewlekły i różnego rodzaju dolegliwości bólowe są objawami bardzo powszechnie występującymi. Nękający ból  powoduje zaburzenia emocji, depresję, niepełnosprawność, pogarsza sytuację zdrowotną i społeczną. Przewlekły ból wymaga diagnozowania i leczenia w specjalistycznych poradniach.

 

Zespoły bólowe leczone w Poradni:

  • bóle nowotworowe
  • bóle kostne, stawowe, mięśniowe i inne narządu ruchu
  • zespoły korzeniowe
  • bóle neuropatyczne, nerwobóle
  • bóle fantomowe
  • migreny i inne bóle głowy
  • bóle naczyniowe
  • bóle pourazowe

Kriolezja

Kriolezja
Kriolezja jest zabiegiem, którego celem jest czasowe wyłączenie funkcji
czuciowych (a jeżeli zaistnieje taka potrzeba także ruchowych) wybranych
struktur obwodowego układu nerwowego przy zastosowaniu niskich
temperatur (kula lodowa otaczająca nerw). Kriolezja jest funkcjonalnym
odpowiednikiem blokad nerwowych, pozbawionym działania ubocznego i
ogólnoustrojowego wywoływanego przez duże dawki sterydów, środków
znieczulających czy alkoholi. Jest zabiegiem bezpieczniejszym od termolezji
(RF), gdyż praktycznie nie istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia
nerwu. Jest zabiegiem z wyboru u pacjentów z rozrusznikiem serca, których
stan może nie pozwalać na blokady farmakologiczne, a zabieg RF jest
niewskazany ze względu na możliwe zakłócenia czy nawet uszkodzenie
stymulatora. Cukrzyca, osteoporoza, choroba Cushinga, ciąża, a nawet
poprzedzające blokady sterydowe to najważniejsze „wskazania” do użycia
kriolezji w walce z bólem.
Zastosowanie kriolezji :
• bóle pooperacyjne po torakotomii
• bóle twarzy (neuralgia nerwu trójdzielnego)
• neuralgia potyliczna, nadłopatkowa, biodrowo-pachwinowa
i inne typy neuralgii
• zwyrodnienie stawów międzykręgowych (facet syndrome) w odcinkach
szyjnych, piersiowych, lędźwiowo-krzyżowych
• bóle stawu krzyżowo-biodrowego
• bóle kości guzicznej
• neuropatie kroczowe
• bóle fantomowe
• bóle punktów spustowych
• bolesne nerwiaki
• zespół cieśni nadgarstka
• syndrom „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
• zespół bolesnego barku
• bóle nowotworowe
Kriolezja nie powoduje trwałego uszkodzenia struktur nerwowych, dlatego
pozwala na spokojną regenerację nerwów. Zabieg jest krótki, bezpieczny i
mikroinwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Może być
stosowana jako element wspomagający rehabilitację (zniesienie bólu pozwala
na lepszą współpracę rehabilitowanego pacjenta, natychmiastową poprawę
jakości jego życia, a tym samym na szybsze i dłużej utrzymujące się efekty
rehabilitacji, a często całkowite wyleczenie). Brak efektów ubocznych i działań
ogólnoustrojowych pozwala na wielokrotne stosowanie kriolezji u tego
samego pacjenta.
Kriolezja
Powikłania i działania niepożądane:
Związane są głównie z miejscem wykonywania zabiegu
– Ból i krwawienie w miejscu wprowadzenia sondy,
– Niepożądana blokada motoryczna kończyny lub mięśnia w zakresie
określonego unerwienia,
– Zaburzenia czucia związane z zakresem unerwienia danego splotu,
korzenia lub nerwu,
– Nasilenie bólu ( praktycznie niemożliwe),
– Zaburzenia rytmu serca, łącznie z nagłym zatrzymaniem akcji serca ( bardzo
małe prawdopodobieństwo),
– Brak skuteczności zabiegu
Zalety stosowania zabiegów kriolezji w leczeniu bólu z użyciem
aparatu Cryo-S PAINLESS
• zabieg ambulatoryjny, odwracalny
• wysoka skuteczność: redukcja bólu na okres od 6 miesięcy do 2 lat
• zabieg odbywa się pod kontrolą RTG (ramię C, CT) lub USG
• procedura przezskórna, mikroinwazyjna, w znieczuleniu miejscowym
• szybki powrót pacjenta do normalnej aktywności – brak potrzeby
hospitalizacji
• zabieg może być powtarzany dowolną ilość razy

Cennik

Cennik Poradni Leczenia Bólu:
Wizyta konsultacyjna:
Pierwsza – 120 zł ( pierwsza z blokadą 150 – 170 zł)

Kolejna – 100 zł
Wystawienie recepty – 50 zł
Kilku recept ( > 3) – 70 zł
Z blokadą pojedynczych nerwów – 140 zł
Z blokadą przykręgową- od 140 PLN na jednym poziomie do 160 zł na trzech poziomach i w odc. piersiowym z użyciem USG

KRIOLEZJA:

pojedyncze nerwy – 1200 zł
Kilka punktów ( do 3 nerwów) – 1500 zł
W odc. przykręgowym ( 2-3 poziomy) – 1500 zł
Kriolezja z użyciem RTG: 1600 – 1800 zł

W tej poradni przyjmuje: