Poradnia Hematologiczna

Poradnia Hematologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krwi oraz szpiku kostnego, takich jak:

  • niedokrwistości niedoborowe hemolityczne,
  • nieprawidłowość krwinek białych i płytek krwi
  • zaburzenia krzepnięcia krwi
  • skazy krwotoczne osoczowe i małopłytkowe,
  • choroby rozrostowe (nowotworowe) układu chłonnego i granulocytarnego: chłoniaki nieziarnicze, białaczki limfocytowe, szpiczak plazmocytowy, przewlekłą białaczkę szpikową, osteomielofibroza, nadpłytkowość samoistna,
  •  zaburzenia odpornościowe, w tym pierwotne niedobory immunologiczne.

W tej poradni przyjmuje: